سرپرست شرکت آپادانا سرام:
هفته وحدت گام مهمی در جهت اتحاد مسلمانان است
1398/08/21
سرپرست شرکت آپاداناسرام خبر داد:
پرداخت 200 هزار یورو بدهی ارزی به شرکت های ایتالیایی/کاهش ضایعات مطابق با استانداردهای جدید
1398/08/19

همدردی سرپرست شرکت آپادانا سرام با زلزله زدگان میانه
1398/08/17
سرپرست شرکت آپادانا سرام خبر داد:
راه اندازی چند پروژه مهم در شرکت آپاداناسرام با تلاش پرسنل کارخانه
1398/08/02

حضور سرپرست شركت آپادانا سرام در نمايشگاه بين المللي كاشي و سراميك
1398/04/11