جزییات آگهی

portfolio image

مناقصه حمل آب غیرآشامیدنی به وسیله کامیون تانکردار

 

آگهي استعلام قیمت

شرکت آپاداناسرام (سهامی عام)در نظر دارد انجام عمليات کلیه امورحمل آب غیرآشامیدنی به وسیله کامیون تانکردار 10000 لیتری مجهز به پمپ مناسب جهت آبیاری درختان وفضای سبز داخل وخارج محدوده شرکت را طبق نظر کارفرما در محل های تعیین شده ازطريق استعلام قیمت به پيمانكار واجد الشرايط مطابق مندرجات اسناد واگذار نمايد.                    

-  آدرس و تاريخ دریافت  اوراق استعلام قیمت:

كليه اشخاص حقيقي وحقوقي مي توانند جهت دريافت اسناد استعلام قیمت ازتاريخ درج آگهي 04/02/1402 لغایت پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخه11/02/1402به آدرس: كيلومتر 42 جاده قزوين به بوئين زهرا روبروي پمپ بنزين اميرآباد كهن شرکت آپاداناسرام واحد امورقراردادها مراجعه نمايند.

شماره تماس : 33880648-028

 

هزینه درج آگهی به عهده برنده استعلام قیمت می باشد.

شرکت آپادانا سرام در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهاد ها مختار است .