بازدیدمديركل محترم استاندارد استان قزوين جناب آقاي دكتر صارمي به همراه روسا و کارشناسان محترمportfolio image
portfolio image
portfolio image
portfolio image
portfolio image
پنجشنبه 17 آذر 1401

بسم الله الرحمن الرحيم

 

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل ، مديركل محترم استاندارد استان قزوين جناب آقاي دكتر صارمي

به همراه روسا و کارشناسان محترم آن اداره ، صبح روز دوشنبه مورخ 14 آذرماه 1401 از بخش های مختلف كارخانه بازدید بعمل آوردند.

در اين بازديد كه با استقبال و همراهي مديرعامل محترم شركت ، جناب آقاي مهندس پوركريم و جمعي از مديران محترم كارخانه صورت پذيرفت ، جناب دكتر صارمي و هيات همراه از نزديك آزمايشگاه ها و خطوط توليدي كارخانه ، به همراه ظرفيت ها ، دانش هاي فني ، پتانسيل توليد و توانمندي علمي و عملي و همچنين محصولات متنوع توليدي را از نظر كمي و كيفي ، مورد بازديد قرار داده و با روند توليد در بخش هاي مختلف آشنا شدند.

 

مديركل محترم استاندارد ضمن ابراز رضايتمندي و استقبال از كيفيت محصولات توليدي ، همت و اراده مديران محترم شركت خوشنام و با سابقه آپاداناسرام را قابل ستايش دانست و عزم راسخ ايشان در اتكا به نيروي داخلي و دانش بومي در شرايط تحريمي را مورد تقدير قرار دادند.

 ايشان ضمن عنوان پيشرو بودن شركت در صنعت سراميك ، تاكيد كردند كيفيت در دنياي امروز و در نظر مصرف كننده حرف اول را مي زند و همچنين توصيه نمودند اين ظرفيت بي نظير توليدي در شركت آپاداناسرام با پيوند محكم تر با شركت هاي دانش بنيان ملي ، بيش از پيش مي تواند بر قله هاي صنعت سراميك كشور بدرخشد.

يادآور مي شود شركت آپاداناسرام در طي سالها فعاليت خود ، توانسته است موفقيت ها ، گواهينامه ها و جوايز بيشماري در زمينه هاي مختلف كسب كند و تا كنون چندين دوره به عنوان واحد نمونه صنعتي از سوي اداره محترم استاندارد قزوين معرفي شده است.

در این بازدید جناب آقاي مهندس حيدري ، مدير محترم آزمايشگاه ضمن معرفی توانمندی های آزمایشگاه مرکزی ، به تشریح خدمات تخصصی این آزمایشگاه پرداخت و در ادامه جناب آقاي مهندس چراغي مديرمحترم كارخانه و جناب آقاي مهندس شاه سيا مدير محترم كنترل كيفيت ، ضمن همراهي دكتر صارمي مديركل محترم و ديگر روسا و كارشناسان محترم اداره كل استاندارد ، توضيحات لازم را ارائه كردند.

در اين ديدار ، مديرعامل محترم شركت جناب آقاي مهندس پوركريم ، ضمن استقبال از بازديد هاي دوره اي سازمان محترم استاندارد ، بر همكاري و حسن تعامل اين شركت با آن سازمان محترم تاكيد نموده و اين ارتباط موثر و مفيد را ، منشا پويايي و استمرار حركت رو به جلو عنوان و قلمداد كردند.

 همچنين جناب مهندس پوركريم ، ضمن اعلام آمادگی جهت همکاری با ادارات آموزشی و تدوین اداره کل استاندارد استان ، ابراز امیدواری نمود كه آزمایشگاه ها و ظرفيت فني و دانشي آپاداناسرام ، با همکاری اداره کل استاندارد استان قزوين ، بتواند به نحو مطلوبی در بخش های تخصصی مورد نیاز پژوهشگران و صنایع استان نقش آفرینی نماید.

در پايان ، مدیر کل محترم استاندارد استان ، جناب آقاي دكتر صارمي ، ضمن تقدیر از مديرعامل محترم شركت ، اظهار اميدواري كرد تا اینگونه حرکت های فني در صنايع استاني بتواند با همکاری دستگاههای اجرایی استان ، در جهت کمک به رشد صنعتي ، نيل به اهداف اقتصادي ، سلامت و تعالی سازماني استان مفید و موثر واقع شود.